Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2013

katarkan
Cie­sze się, że wra­casz do real­ne­go świata. Chcę zno­wu móc wchodzić Ci pod kołdrę i przy­tulać Cię, kiedy się boję. Chcę zno­wu móc czuć, że jes­teś ze mną, na­wet wte­dy kiedy jes­teś da­leko. Chcę, abyś był ze mną zaw­sze, tak jak ja zaw­sze jes­tem z Tobą.  — Magda M.
katarkan
Nie jes­teś mężczyzną moich marzeń, ważne jed­nak, że jes­teś mężczyzną mo­jego życia..
Reposted byonomatopeiczneparanojelovemyself
katarkan
Cza­sem boję się Twoich niebies­kich oczu, cza­sem boję się, że są prze­pełnione miłością nie do mnie... 
katarkan
Lubie jak mówisz,. że jestem tylko Twoja.

October 20 2013

katarkan
2068 8506
katarkan
0719 5719
Reposted byevanescooseitoMinaRosanosceteipsumspitakasienkakerosinestrangemedancingwithaghostdum-spiro-speroslady-na-piaskudziubekblackpottagebutterfly-and-cowzyrafamarudacalaveriteslowianecznikblek
katarkan

October 17 2013

katarkan
Przyjaźń prawdziwa tym się odznacza, że trwa prawie nieporuszona przez czas; ileż to razy zdarzało się nam w naszym wieku nomadycznym zobaczyć przyjaciela po wielu latach niewidzenia i natychmiast przyjaźń i porozumienie wracają, jakby tych lat nie było, jakby przyjaźń na czas była odporna.

:) !
katarkan
fajnie wracać do domu i Tobą pachnieć
katarkan
Chciałam to mam, high life
I znów ten sam zniewalający stan
- żadnych szans
High, high life, wielki świat
Miało być pięknie, jest byle jak
High, high life i znów ten sam zniewalający stan
- żadnych szans
High, high life, tracimy czas
Wkręceni w miłość jak w dobry żart

    - "wkręceni"
katarkan
katarkan
katarkan
katarkan
"Zwiastunem końca miłości jest obojętność. W takich momentach pojawia się nowa miłość - uczucie do kogoś innego. Bo gdy się kocha naprawdę, nie ma miejsca na miłość 'zapasową'. Nie można kochać tak samo dwóch osób. Tak jak nie można kochać 'trochę'."

October 11 2013

katarkan
Boję się jutra. Boję się, że nie będę wystarczająco mądra, wystarczająco zabawna, wystarczająco ładna. Po prostu nie wystarczająco dobra. Boję się popełnionych błędów, a jeszcze bardziej niewykorzystanych szans. Dnia, w którym oprócz dostępu do sieci zabraknie czegoś znacznie istotniejszego. Boję się myśli dotyczących przyszłości, i tego kim się stanę. Jaką rolę odegram w życiu innych ludzi i czy sposób w jakim pokieruję swoim własnym będzie miał znaczenie. Czy okaże się słusznym? Boję się zapomnienia i tego, że ja zapomnę. Rozstania, śmierci i pająków. Tęsknoty za dzieciństwem, które niosło za sobą dylemat - cola, czy pepsi, - wieczorynka, czy podchody. Boję się tego, że nie będę potrafiła przebaczyć. Boje się rozczarowania wynikającego z niemożności podjęcia jakichkolwiek działań. Boję się telefonu o 3 nad ranem, i tego co mógłby powiedzieć mi przerażony głos po drugiej stronie słuchawki. Boję się samotności i wszechobecnej pustki, którą w konsekwencji niesie za sobą miłość. Boję się stać w miejscu. Boję się straty osób mi najbliższych, dla których niegdyś warto było próbować. Boję się tego, że stanę się największym wrogiem dla siebie samej. Również tego, że nie będzie mi dane kiedyś spojrzeć na życie przez pryzmat czasu, czy też doświadczenia, z bladym uśmiechem tlącym się w kącikach ust. Boję się, że nie będę robić tego, co sprawia mi w życiu największą przyjemność. I tego, że gdzieś w tym wyścigu szczurów stracę życiowe ambicje, a w tej nieustannej pogoni, i dążeniu do bycia ' kimś' zgubię to, co najcenniejsze. Siebie.

                    TRUE.
katarkan
Niebo jest miejscem, które znamy,
niebem są ramiona, które nas obejmują
na długo przed naszym odejściem...
                      — Ben Howard

October 09 2013

katarkan
Wiesz, Prosiaczku, miłość jest wtedy, kiedy kogoś lubimy... za bardzo
— Kubuś Puchatek
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
katarkan
8757 e4e1 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viaBloodyYuki BloodyYuki
katarkan

October 08 2013

katarkan
Czy kobieta może podrywać mężczyznę? Ale czy to jest dobrze? Myślę, że nie jest dobrze. Ponieważ to mężczyzna musi zdobywać, nie może być zdobyty. Jeżeli dziewczyna go zdobędzie, to on jest mięczak. Jeżeli mężczyzna zaczyna zdobywać kobietę, to pokazuje swoją przedsiębiorczość i siłę. On mężczyzna, będzie się opiekował tą kobietą przez całe życie i musi się wykazać już na początku. (...) rolą mężczyzny jest zdobywać kobietę. Nie siłą, nie gwałtem, tylko przekazaniem miłości, opiekuńczości, tak żeby czuła się z nim bezpieczna. I takie są właściwe role.

                                       — o. Joachim Badeni Dor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl